Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Març 2006

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1950 març 2006
Llibre complet Descargar pdf 1830 març 2006
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 març 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 103 març 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 215 març 2006
Altes de demanda Descargar pdf 75 març 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 95 març 2006
Llocs oferts Descargar pdf 44 març 2006
Col·locacions Descargar pdf 111 març 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 534 març 2006
Altes de demanda Descargar pdf 215 març 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 275 març 2006
Llocs oferts Descargar pdf 101 març 2006
Col·locacions Descargar pdf 67 març 2006