Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Maig 2006

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1860 maig 2006
Llibre complet Descargar pdf 1870 maig 2006
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 maig 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 97 maig 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 234 maig 2006
Altes de demanda Descargar pdf 89 maig 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 133 maig 2006
Llocs oferts Descargar pdf 44 maig 2006
Col·locacions Descargar pdf 11 maig 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 539 maig 2006
Altes de demanda Descargar pdf 224 maig 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 281 maig 2006
Llocs oferts Descargar pdf 100 maig 2006
Col·locacions Descargar pdf 65 maig 2006