Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2006

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1970 novembre 2006
Llibre complet Descargar pdf 2050 novembre 2006
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 novembre 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 118 novembre 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 247 novembre 2006
Altes de demanda Descargar pdf 84 novembre 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 107 novembre 2006
Llocs oferts Descargar pdf 44 novembre 2006
Col·locacions Descargar pdf 102 novembre 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 167 novembre 2006
Altes de demanda Descargar pdf 241 novembre 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 309 novembre 2006
Llocs oferts Descargar pdf 115 novembre 2006
Col·locacions Descargar pdf 64 novembre 2006