Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2006

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1970 setembre 2006
Llibre complet Descargar pdf 2050 setembre 2006
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 setembre 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 117 setembre 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 247 setembre 2006
Altes de demanda Descargar pdf 84 setembre 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 108 setembre 2006
Llocs oferts Descargar pdf 44 setembre 2006
Col·locacions Descargar pdf 102 setembre 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 587 setembre 2006
Altes de demanda Descargar pdf 241 setembre 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 310 setembre 2006
Llocs oferts Descargar pdf 114 setembre 2006
Col·locacions Descargar pdf 64 setembre 2006