Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Abril 2007

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1990 abril 2007
Llibre complet Descargar pdf 1960 abril 2007
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 abril 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 213 abril 2007

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 264 abril 2007
Altes de demanda Descargar pdf 84 abril 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 107 abril 2007
Llocs oferts Descargar pdf 44 abril 2007
Col·locacions Descargar pdf 101 abril 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 601 abril 2007
Altes de demanda Descargar pdf 239 abril 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 309 abril 2007
Llocs oferts Descargar pdf 113 abril 2007
Col·locacions Descargar pdf 64 abril 2007