Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2007

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1990 agost 2007
Llibre complet Descargar pdf 1970 agost 2007
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 59 agost 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 215 agost 2007

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 285 agost 2007
Altes de demanda Descargar pdf 84 agost 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 97 agost 2007
Llocs oferts Descargar pdf 44 agost 2007
Col·locacions Descargar pdf 101 agost 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 602 agost 2007
Altes de demanda Descargar pdf 240 agost 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 308 agost 2007
Llocs oferts Descargar pdf 115 agost 2007
Col·locacions Descargar pdf 64 agost 2007