Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Febrer 2007

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1990 febrer 2007
Llibre complet Descargar pdf 2250 febrer 2007
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 59 febrer 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 119 febrer 2007

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 418 febrer 2007
Altes de demanda Descargar pdf 84 febrer 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 107 febrer 2007
Llocs oferts Descargar pdf 84 febrer 2007
Col·locacions Descargar pdf 102 febrer 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 602 febrer 2007
Altes de demanda Descargar pdf 240 febrer 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 309 febrer 2007
Llocs oferts Descargar pdf 212 febrer 2007
Col·locacions Descargar pdf 64 febrer 2007