Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Maig 2007

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1990 maig 2007
Llibre complet Descargar pdf 1960 maig 2007
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 maig 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 213 maig 2007

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 264 maig 2007
Altes de demanda Descargar pdf 84 maig 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 107 maig 2007
Llocs oferts Descargar pdf 44 maig 2007
Col·locacions Descargar pdf 101 maig 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 601 maig 2007
Altes de demanda Descargar pdf 239 maig 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 309 maig 2007
Llocs oferts Descargar pdf 113 maig 2007
Col·locacions Descargar pdf 64 maig 2007