Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2007

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2020 novembre 2007
Llibre complet Descargar pdf 1990 novembre 2007
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 91 novembre 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 126 novembre 2007

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 264 novembre 2007
Altes de demanda Descargar pdf 85 novembre 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 100 novembre 2007
Llocs oferts Descargar pdf 45 novembre 2007
Col·locacions Descargar pdf 104 novembre 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 610 novembre 2007
Altes de demanda Descargar pdf 243 novembre 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 314 novembre 2007
Llocs oferts Descargar pdf 115 novembre 2007
Col·locacions Descargar pdf 65 novembre 2007