Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Octubre 2007

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1990 octubre 2007
Llibre complet Descargar pdf 1960 octubre 2007
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 59 octubre 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 120 octubre 2007

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 264 octubre 2007
Altes de demanda Descargar pdf 84 octubre 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 97 octubre 2007
Llocs oferts Descargar pdf 44 octubre 2007
Col·locacions Descargar pdf 101 octubre 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 602 octubre 2007
Altes de demanda Descargar pdf 240 octubre 2007
Baixes de demanda Descargar pdf 309 octubre 2007
Llocs oferts Descargar pdf 115 octubre 2007
Col·locacions Descargar pdf 64 octubre 2007