Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Abril 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2150 abril 2008
Llibre complet Descargar pdf 1910 abril 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 abril 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 118 abril 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 258 abril 2008
Altes de demanda Descargar pdf 82 abril 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 97 abril 2008
Llocs oferts Descargar pdf 44 abril 2008
Col·locacions Descargar pdf 100 abril 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 583 abril 2008
Altes de demanda Descargar pdf 233 abril 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 300 abril 2008
Llocs oferts Descargar pdf 109 abril 2008
Col·locacions Descargar pdf 63 abril 2008