Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2130 agost 2008
Llibre complet Descargar pdf 1930 agost 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 agost 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 119 agost 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 259 agost 2008
Altes de demanda Descargar pdf 82 agost 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 96 agost 2008
Llocs oferts Descargar pdf 44 agost 2008
Col·locacions Descargar pdf 99 agost 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 585 agost 2008
Altes de demanda Descargar pdf 232 agost 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 298 agost 2008
Llocs oferts Descargar pdf 108 agost 2008
Col·locacions Descargar pdf 63 agost 2008