Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Desembre 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2140 desembre 2008
Llibre complet Descargar pdf 1930 desembre 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 desembre 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 119 desembre 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 260 desembre 2008
Altes de demanda Descargar pdf 82 desembre 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 97 desembre 2008
Llocs oferts Descargar pdf 44 desembre 2008
Col·locacions Descargar pdf 100 desembre 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 586 desembre 2008
Altes de demanda Descargar pdf 234 desembre 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 299 desembre 2008
Llocs oferts Descargar pdf 109 desembre 2008
Col·locacions Descargar pdf 62 desembre 2008