Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Febrer 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2020 febrer 2008
Llibre complet Descargar pdf 1990 febrer 2008
Nota prèvia Descargar pdf 72 febrer 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 febrer 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 123 febrer 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 268 febrer 2008
Altes de demanda Descargar pdf 85 febrer 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 100 febrer 2008
Llocs oferts Descargar pdf 45 febrer 2008
Col·locacions Descargar pdf 102 febrer 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 612 febrer 2008
Altes de demanda Descargar pdf 243 febrer 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 315 febrer 2008
Llocs oferts Descargar pdf 115 febrer 2008
Col·locacions Descargar pdf 64 febrer 2008