Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2130 juny 2008
Llibre complet Descargar pdf 1930 juny 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 juny 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 134 juny 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 259 juny 2008
Altes de demanda Descargar pdf 82 juny 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 97 juny 2008
Llocs oferts Descargar pdf 44 juny 2008
Col·locacions Descargar pdf 100 juny 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 585 juny 2008
Altes de demanda Descargar pdf 233 juny 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 300 juny 2008
Llocs oferts Descargar pdf 109 juny 2008
Col·locacions Descargar pdf 63 juny 2008