Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Maig 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2150 maig 2008
Llibre complet Descargar pdf 1910 maig 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 maig 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 118 maig 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 258 maig 2008
Altes de demanda Descargar pdf 82 maig 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 97 maig 2008
Llocs oferts Descargar pdf 44 maig 2008
Col·locacions Descargar pdf 100 maig 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 583 maig 2008
Altes de demanda Descargar pdf 233 maig 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 300 maig 2008
Llocs oferts Descargar pdf 109 maig 2008
Col·locacions Descargar pdf 63 maig 2008