Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2130 setembre 2008
Llibre complet Descargar pdf 1930 setembre 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 setembre 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 119 setembre 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 259 setembre 2008
Altes de demanda Descargar pdf 82 setembre 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 96 setembre 2008
Llocs oferts Descargar pdf 44 setembre 2008
Col·locacions Descargar pdf 99 setembre 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 585 setembre 2008
Altes de demanda Descargar pdf 232 setembre 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 298 setembre 2008
Llocs oferts Descargar pdf 108 setembre 2008
Col·locacions Descargar pdf 63 setembre 2008