Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2009 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 agost 2009
Llibre complet Descargar pdf 2060 agost 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 agost 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 125 agost 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 298 agost 2009
Altes de demanda Descargar pdf 94 agost 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 110 agost 2009
Llocs oferts Descargar pdf 48 agost 2009
Col·locacions Descargar pdf 115 agost 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 626 agost 2009
Altes de demanda Descargar pdf 250 agost 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 316 agost 2009
Llocs oferts Descargar pdf 116 agost 2009
Col·locacions Descargar pdf 63 agost 2009