Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Febrer 2009 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 febrer 2009
Llibre complet Descargar pdf 2060 febrer 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 100 febrer 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 101 febrer 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 298 febrer 2009
Altes de demanda Descargar pdf 94 febrer 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 110 febrer 2009
Llocs oferts Descargar pdf 48 febrer 2009
Col·locacions Descargar pdf 114 febrer 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 625 febrer 2009
Altes de demanda Descargar pdf 251 febrer 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 315 febrer 2009
Llocs oferts Descargar pdf 116 febrer 2009
Col·locacions Descargar pdf 62 febrer 2009