Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Julio 2009 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 juliol 2009
Llibre complet Descargar pdf 2070 juliol 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 59 juliol 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 134 juliol 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 299 juliol 2009
Altes de demanda Descargar pdf 94 juliol 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 111 juliol 2009
Llocs oferts Descargar pdf 48 juliol 2009
Col·locacions Descargar pdf 116 juliol 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 626 juliol 2009
Altes de demanda Descargar pdf 251 juliol 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 318 juliol 2009
Llocs oferts Descargar pdf 119 juliol 2009
Col·locacions Descargar pdf 62 juliol 2009