Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2009 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 juny 2009
Llibre complet Descargar pdf 2220 juny 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 juny 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 104 juny 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 353 juny 2009
Altes de demanda Descargar pdf 95 juny 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 118 juny 2009
Llocs oferts Descargar pdf 38 juny 2009
Col·locacions Descargar pdf 113 juny 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 699 juny 2009
Altes de demanda Descargar pdf 275 juny 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 354 juny 2009
Llocs oferts Descargar pdf 130 juny 2009
Col·locacions Descargar pdf 54 juny 2009