Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Març 2009 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2270 març 2009
Llibre complet Descargar pdf 2080 març 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 març 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 108 març 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 307 març 2009
Altes de demanda Descargar pdf 99 març 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 116 març 2009
Llocs oferts Descargar pdf 51 març 2009
Col·locacions Descargar pdf 120 març 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 637 març 2009
Altes de demanda Descargar pdf 258 març 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 323 març 2009
Llocs oferts Descargar pdf 125 març 2009
Col·locacions Descargar pdf 62 març 2009