Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Maig 2009 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 maig 2009
Llibre complet Descargar pdf 2060 maig 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 maig 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 105 maig 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 298 maig 2009
Altes de demanda Descargar pdf 94 maig 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 111 maig 2009
Llocs oferts Descargar pdf 48 maig 2009
Col·locacions Descargar pdf 115 maig 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 625 maig 2009
Altes de demanda Descargar pdf 250 maig 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 317 maig 2009
Llocs oferts Descargar pdf 118 maig 2009
Col·locacions Descargar pdf 62 maig 2009