Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2009 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 novembre 2009
Llibre complet Descargar pdf 2070 novembre 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 novembre 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 102 novembre 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 300 novembre 2009
Altes de demanda Descargar pdf 94 novembre 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 111 novembre 2009
Llocs oferts Descargar pdf 48 novembre 2009
Col·locacions Descargar pdf 116 novembre 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 626 novembre 2009
Altes de demanda Descargar pdf 251 novembre 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 318 novembre 2009
Llocs oferts Descargar pdf 118 novembre 2009
Col·locacions Descargar pdf 63 novembre 2009