DADES ESTADÍSTIQUES D'OCUPACIÓ

Octubre 2009 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 octubre 2009
Llibre complet Descargar pdf 2080 octubre 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 octubre 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 102 octubre 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 300 octubre 2009
Altes de demanda Descargar pdf 94 octubre 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 112 octubre 2009
Llocs oferts Descargar pdf 48 octubre 2009
Col·locacions Descargar pdf 116 octubre 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 626 octubre 2009
Altes de demanda Descargar pdf 252 octubre 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 318 octubre 2009
Llocs oferts Descargar pdf 118 octubre 2009
Col·locacions Descargar pdf 62 octubre 2009