Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2009 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2420 setembre 2009
Llibre complet Descargar pdf 2080 setembre 2009
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 66 setembre 2009
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 100 setembre 2009

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 297 setembre 2009
Altes de demanda Descargar> pdf 94 setembre 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 111 setembre 2009
Llocs oferts Descargar pdf 48 setembre 2009
Col·locacions Descargar pdf 115 setembre 2009

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 624 setembre 2009
Altes de demanda Descargar pdf 251 setembre 2009
Baixes de demanda Descargar pdf 316 setembre 2009
Llocs oferts Descargar pdf 116 setembre 2009
Col·locacions Descargar pdf 62 setembre 2009