Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2010

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2263 agost 2010
Llibre complet Descargar pdf 2083 agost 2010
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 agost 2010
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 100 agost 2010

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 277 agost 2010
Altes de demanda Descargar pdf 94 agost 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 111 agost 2010
Llocs oferts Descargar pdf 48 agost 2010
Col·locacions Descargar pdf 115 agost 2010

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 616 agost 2010
Altes de demanda Descargar pdf 250 agost 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 317 agost 2010
Llocs oferts Descargar pdf 116 agost 2010
Col·locacions Descargar pdf 62 agost 2010