Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2010

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 juny 2010
Llibre complet Descargar pdf 2060 juny 2010
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 juny 2010
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 100 juny 2010

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 298 juny 2010
Altes de demanda Descargar pdf 94 juny 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 110 juny 2010
Llocs oferts Descargar pdf 48 juny 2010
Col·locacions Descargar pdf 115 juny 2010

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 627 juny 2010
Altes de demanda Descargar pdf 251 juny 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 316 juny 2010
Llocs oferts Descargar pdf 116 juny 2010
Col·locacions Descargar pdf 62 juny 2010