Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Març 2010

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 març 2010
Llibre complet Descargar pdf 2220 març 2010
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 març 2010
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 99 març 2010

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 353 març 2010
Altes de demanda Descargar pdf 95 març 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 118 març 2010
Llocs oferts Descargar pdf 38 març 2010
Col·locacions Descargar pdf 112 març 2010

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 701 març 2010
Altes de demanda Descargar pdf 275 març 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 353 març 2010
Llocs oferts Descargar pdf 128 març 2010
Col·locacions Descargar pdf 53 març 2010