Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2010

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 setembre 2010
Llibre complet Descargar pdf 2092 setembre 2010
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 setembre 2010
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 100 setembre 2010

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 278 setembre 2010
Altes de demanda Descargar pdf 95 setembre 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 112 setembre 2010
Llocs oferts Descargar pdf 48 setembre 2010
Col·locacions Descargar pdf 116 setembre 2010

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 616 setembre 2010
Altes de demanda Descargar pdf 252 setembre 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 319 setembre 2010
Llocs oferts Descargar pdf 117 setembre 2010
Col·locacions Descargar pdf 63 setembre 2010