Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2011

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1682 agost 2011
Llibre complet Descargar pdf 1877 agost 2011
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 agost 2011
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 130 agost 2011

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 agost 2011
Altes de demanda Descargar pdf 76 agost 2011
Baixes de demanda Descargar pdf 92 agost 2011
Llocs oferts Descargar pdf 31 agost 2011
Col·locacions Descargar pdf 97 agost 2011

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 581 agost 2011
Altes de demanda Descargar pdf 226 agost 2011
Baixes de demanda Descargar pdf 291 agost 2011
Llocs oferts Descargar pdf 95 agost 2011
Col·locacions Descargar pdf 46 agost 2011