Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2011

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2676 juny 2011
Llibre complet Descargar pdf 1878 juny 2011
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 juny 2011
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 130 juny 2011

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 253 juny 2011
Altes de demanda Descargar pdf 76 juny 2011
Baixes de demanda Descargar pdf 93 juny 2011
Llocs oferts Descargar pdf 31 juny 2011
Col·locacions Descargar pdf 98 juny 2011

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 579 juny 2011
Altes de demanda Descargar pdf 227 juny 2011
Baixes de demanda Descargar pdf 292 juny 2011
Llocs oferts Descargar pdf 98 juny 2011
Col·locacions Descargar pdf 45 juny 2011