Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Març 2011

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 març 2011
Llibre complet Descargar pdf 2220 març 2011
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 març 2011
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 99 març 2011

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 353 març 2011
Altes de demanda Descargar pdf 95 març 2011
Baixes de demanda Descargar pdf 118 març 2011
Llocs oferts Descargar pdf 38 març 2011
Col·locacions Descargar pdf 112 març 2011

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 701 març 2011
Altes de demanda Descargar pdf 275 març 2011
Baixes de demanda Descargar pdf 353 març 2011
Llocs oferts Descargar pdf 128 març 2011
Col·locacions Descargar pdf 53 març 2011