Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Maig 2011

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1678 maig 2010
Llibre complet Descargar pdf 1678 maig 2010
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 maig 2010
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 129 maig 2010

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 252 maig 2010
Altes de demanda Descargar pdf 76 maig 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 93 maig 2010
Llocs oferts Descargar pdf 31 maig 2010
Col·locacions Descargar pdf 98 maig 2010

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 578 maig 2010
Altes de demanda Descargar pdf 226 maig 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 292 maig 2010
Llocs oferts Descargar pdf 98 maig 2010
Col·locacions Descargar pdf 45 maig 2010