Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Octubre 2011

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1681 octubre 2011
Llibre complet Descargar pdf 1882 octubre 2011
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 octubre 2011
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 131 octubre 2011

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 octubre 2011
Altes de demanda Descargar pdf 76 octubre 2011
Baixes de demanda Descargar pdf 93 octubre 2011
Llocs oferts Descargar pdf 31 octubre 2011
Col·locacions Descargar pdf 98 octubre 2011

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 581 octubre 2011
Altes de demanda Descargar pdf 228 octubre 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 292 octubre 2011
Llocs oferts Descargar pdf 96 octubre 2011
Col·locacions Descargar pdf 46 octubre 2011