Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Abril 2012

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1742 abril 2012
Llibre complet Descargar pdf 1904 abril 2012
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 abril 2012
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 129 abril 2012

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 abril 2012
Altes de demanda Descargar pdf 76 abril 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 93 abril 2012
Llocs oferts Descargar pdf 31 abril 2012
Col·locacions Descargar pdf 97 abril 2012

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 582 abril 2012
Altes de demanda Descargar pdf 227 abril 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 291 abril 2012
Llocs oferts Descargar pdf 94 abril 2012
Col·locacions Descargar pdf 46 abril 2012