Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2012

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1741 agost 2012
Llibre complet Descargar pdf 1706 agost 2012
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 agost 2012
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 131 agost 2012

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 agost 2012
Altes de demanda Descargar pdf 76 agost 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 93 agost 2012
Llocs oferts Descargar pdf 31 agost 2012
Col·locacions Descargar pdf 98 agost 2012

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 583 agost 2012
Altes de demanda Descargar pdf 227 agost 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 292 agost 2012
Llocs oferts Descargar pdf 96 agost 2012
Col·locacions Descargar pdf 46 agost 2012