Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Febrer 2012

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2260 febrer 2012
Llibre complet Descargar pdf 1904 febrer 2012
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 febrer 2012
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 129 febrer 2012

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 febrer 2012
Altes de demanda Descargar pdf 76 febrer 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 92 febrer 2012
Llocs oferts Descargar pdf 31 febrer 2012
Col·locacions Descargar pdf 97 febrer 2012

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 582 febrer 2012
Altes de demanda Descargar pdf 227 febrer 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 291 febrer 2012
Llocs oferts Descargar pdf 94 febrer 2012
Col·locacions Descargar pdf 46 febrer 2012