Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Julio 2012

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1738 juliol 2012
Llibre complet Descargar pdf 1911 juliol 2012
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 juliol 2012
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 130 juliol 2012

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 juliol 2012
Altes de demanda Descargar pdf 76 juliol 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 93 juliol 2012
Llocs oferts Descargar pdf 31 juliol 2012
Col·locacions Descargar pdf 98 juliol 2012

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 583 juliol 2012
Altes de demanda Descargar pdf 228 juliol 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 292 juliol 2012
Llocs oferts Descargar pdf 97 juliol 2012
Col·locacions Descargar pdf 47 juliol 2012