Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2012

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1741 juny 2012
Llibre complet Descargar pdf 1911 juny 2012
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 juny 2012
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 130 juny 2012

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 255 juny 2012
Altes de demanda Descargar pdf 76 juny 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 93 juny 2012
Llocs oferts Descargar pdf 31 juny 2012
Col·locacions Descargar pdf 97 juny 2012

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 583 juny 2012
Altes de demanda Descargar pdf 227 juny 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 292 juny 2012
Llocs oferts Descargar pdf 96 juny 2012
Col·locacions Descargar pdf 46 juny 2012