Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Maig 2012

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1738 maig 2012
Llibre complet Descargar pdf 1909 maig 2012
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 maig 2012
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 130 maig 2012

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 maig 2012
Altes de demanda Descargar pdf 76 maig 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 93 maig 2012
Llocs oferts Descargar pdf 31 maig 2012
Col·locacions Descargar pdf 98 maig 2012

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 582 maig 2012
Altes de demanda Descargar pdf 227 maig 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 292 maig 2012
Llocs oferts Descargar pdf 95 maig 2012
Col·locacions Descargar pdf 46 maig 2012