Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2012

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1821 novembre 2012
Llibre complet Descargar pdf 1909 novembre 2012
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 novembre 2012
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 132 novembre 2012

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 novembre 2012
Altes de demanda Descargar pdf 76 novembre 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 93 novembre 2012
Llocs oferts Descargar pdf 31 novembre 2012
Col·locacions Descargar pdf 98 novembre 2012

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 583 novembre 2012
Altes de demanda Descargar pdf 227 novembre 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 291 novembre 2012
Llocs oferts Descargar pdf 93 novembre 2012
Col·locacions Descargar pdf 46 novembre 2012