Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2012

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1820 setembre 2012
Llibre complet Descargar pdf 1910 setembre 2012
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 setembre 2012
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 131 setembre 2012

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 254 setembre 2012
Altes de demanda Descargar pdf 76 setembre 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 93 setembre 2012
Llocs oferts Descargar pdf 31 setembre 2012
Col·locacions Descargar pdf 98 setembre 2012

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 583 setembre 2012
Altes de demanda Descargar pdf 228 setembre 2012
Baixes de demanda Descargar pdf 293 setembre 2012
Llocs oferts Descargar pdf 97 setembre 2012
Col·locacions Descargar pdf 46 setembre 2012