Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Abril 2013 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1527 abril 2013
Llibre complet Descargar pdf 2213 abril 2013
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 abril 2013
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 204 abril 2013

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 404 abril 2013
Altes de demanda Descargar pdf 159 abril 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 188 abril 2013
Llocs oferts Descargar pdf 113 abril 2013
Col·locacions Descargar pdf 203 abril 2013

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 695 abril 2013
Altes de demanda Descargar pdf 304 abril 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 370 abril 2013
Llocs oferts Descargar pdf 179 abril 2013
Col·locacions Descargar pdf 127 abril 2013