Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2013 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1528 agost 2013
Llibre complet Descargar pdf 2308 agost 2013
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 agost 2013
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 agost 2013

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 491 agost 2013
Altes de demanda Descargar pdf 247 agost 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 275 agost 2013
Llocs oferts Descargar pdf 200 agost 2013
Col·locacions Descargar pdf 290 agost 2013

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 783 agost 2013
Altes de demanda Descargar pdf 390 agost 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 457 agost 2013
Llocs oferts Descargar pdf 265 agost 2013
Col·locacions Descargar pdf 214 agost 2013