Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Febrer 2013 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1538 febrer 2013
Llibre complet Descargar pdf 2765 febrer 2013
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 febrer 2013
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 126 febrer 2013

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 366 febrer 2013
Altes de demanda Descargar pdf 120 febrer 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 148 febrer 2013
Llocs oferts Descargar pdf 73 febrer 2013
Col·locacions Descargar pdf 163 febrer 2013

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 657 febrer 2013
Altes de demanda Descargar pdf 265 febrer 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 331 febrer 2013
Llocs oferts Descargar pdf 138 febrer 2013
Col·locacions Descargar pdf 86 febrer 2013