Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2013 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1526 juny 2013
Llibre complet Descargar pdf 2321 juny 2013
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 juny 2013
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 292 juny 2013

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 491 juny 2013
Altes de demanda Descargar pdf 159 juny 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 188 juny 2013
Llocs oferts Descargar pdf 201 juny 2013
Col·locacions Descargar pdf 203 juny 2013

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 783 juny 2013
Altes de demanda Descargar pdf 391 juny 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 457 juny 2013
Llocs oferts Descargar pdf 267 juny 2013
Col·locacions Descargar pdf 214 juny 2013