Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Març 2013 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1561 març 2013
Llibre complet Descargar pdf 2171 març 2013
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 març 2013
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 126 març 2013

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 392 març 2013
Altes de demanda Descargar pdf 148 març 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 176 març 2013
Llocs oferts Descargar pdf 101 març 2013
Col·locacions Descargar pdf 191 març 2013

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 683 març 2013
Altes de demanda Descargar pdf 291 març 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 357 març 2013
Llocs oferts Descargar pdf 167 març 2013
Col·locacions Descargar pdf 115 març 2013