Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Maig 2013 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1523 maig 2013
Llibre complet Descargar pdf 2213 maig 2013
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 maig 2013
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 205 maig 2013

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 403 maig 2013
Altes de demanda Descargar pdf 159 maig 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 188 maig 2013
Llocs oferts Descargar pdf 113 maig 2013
Col·locacions Descargar pdf 203 maig 2013

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 695 maig 2013
Altes de demanda Descargar pdf 303 maig 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 370 maig 2013
Llocs oferts Descargar pdf 179 maig 2013
Col·locacions Descargar pdf 126 maig 2013