Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2013 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1654 novembre 2013
Llibre complet Descargar pdf 2252 novembre 2013
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 58 novembre 2013
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 297 novembre 2013

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 novembre 2013
Altes de demanda Descargar pdf 246 novembre 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 273 novembre 2013
Llocs oferts Descargar pdf 200 novembre 2013
Col·locacions Descargar pdf 290 novembre 2013

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 novembre 2013
Altes de demanda Descargar pdf 383 novembre 2013
Baixes de demanda Descargar pdf 449 novembre 2013
Llocs oferts Descargar pdf 263 novembre 2013
Col·locacions Descargar pdf 214 novembre 2013